صفحه شخصی محسن نجاری   
 
نام و نام خانوادگی: محسن نجاری
استان: تهران - شهرستان: کاشان
رشته: کارشناسی عمران
شغل:  رئیس دفتر فنی شرکت پادیاو سازند
شماره نظام مهندسی:  20-300-11477
تاریخ عضویت:  1389/09/23
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
42   نظر / همه نظرات